GB/T12 圆头方颈螺栓

工艺:

详(xiang)细信(xin)息(xi)

GB/T12 圆头(tou)方颈螺栓(shuan) 材(cai)质、等级(ji):8.8级(ji)、10.9级(ji)、12.9级(ji) 、A2-70、A4-70 、A4-80等

 

表面(mian)处理:镀普通蓝白锌、普通彩(cai)锌、热镀锌、环(huan)(huan)保彩(cai)锌、环(huan)(huan)保蓝白锌、环(huan)(huan)保达克罗等

 

盐(yan)雾时间:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等(deng)高盐(yan)雾处理

 

电(dian)话咨(zi)询:400-086-0001 -8026

 

徐小姐

 

邮件咨询:

 

QQ咨询:2850588428 

Nominal Diameter M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20
P Pitch 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5
b L≤125 18 22 26 30 34 38 46
125<L≤200 / 28 32 36 40 44 52
dk max 13.1 17.1 21.3 25.3 29.3 33.6 41.6
min 11.3 15.3 19.16 23.16 27.16 31 39
k1 max 4.4 5.4 6.4 8.45 9.45 10.45 12.55
min 3.6 4.6 5.6 7.55 8.55 9.55 11.45
k max 4.08 5.28 6.48 8.9 9.9 10.9 13.1
min 3.2 4.4 5.6 7.55 8.55 9.55 11.45
s max 6.3 8.36 10.36 12.43 14.43 16.43 20.52
min 5.84 7.8 9.8 11.76 13.76 15.76 19.22